Telemedycyna Polska S.A. 40-568 Katowice ul. Ligocka 103

Czynne:
Infolinia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Rejestracja telefoniczna
801 707 188

IDEA

Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. Udział w Programie jest nieodpłatny dla każdego pełnoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, cierpiącego na choroby układu sercowo-naczyniowego, który zostanie zaproszony do Programu. Uczestnictwo w Projekcie jest finansowane przez Organizatora, co gwarantuje Pacjentom możliwość bezpłatnego skorzystania z profitów oferowanych w ramach Programu.


Uczestnik Programu może nieodpłatnie, przez okres trzech miesięcy, skorzystać z nowoczesnej teleopieki kardiologicznej. W ramach teleopieki, Uczestnikowi przysługuje możliwość telefonicznego kontaktu z lekarzem dyżurnym Centrum Monitoringu Kardiologicznego (przez 24 godziny/dobę), a także może samodzielnie wykonywać i przesyłać w czasie rzeczywistym dynamiczny obraz zapisu krzywej EKG. Każdy Uczestnik Programu zostaje wyposażony w mobilny aparat EKG, umożliwiający przesyłanie badań EKG za pomocą systemów telemedycznych oraz sieci operatorów telefonicznych. Podczas kontaktu z lekarzem dyżurnym Uczestnik Programu może porozmawiać o swoich dolegliwościach, otrzymuje informację o wyniku badania EKG oraz uzyskuje pomoc doraźną, np. w przypadku stwierdzenia przez lekarza zagrożenia życia u badanego Pacjenta - wezwanie karetki pogotowia. W czasie trwania Programu Pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z nieograniczonego, telefonicznego  kontaktu z lekarzem, zarówno w dzień jak i w nocy, w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Dodatkowo otrzymają oni szereg materiałów informacyjnych dotyczących telekardiologii i telemedycyny.

Centralnym punktem realizacji projektu jest siedziba Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z całodobowym Centrum Monitoringu Kardiologicznego, należącym do Spółki. Nabór Uczestników do Programu jest realizowany we współpracy z Partnerami w postaci wybranych podmiotów leczniczych znajdujących się na obszarze całej Polski.

Zapisz się na badanie