Telemedycyna Polska S.A. 40-142 Katowice ul. Modelarska 12

Czynne:
Infolinia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Rejestracja telefoniczna
801 707 188

Korzyści z przystąpienia do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej dla Uczestnika (Pacjenta):

  • otrzymanie nieodpłatnie na czas trwania Programu, aparatu EKG typu PS1, służącego do samodzielnego wykonywania i przesyłania badań EKG za pomocą systemów teleinformatycznych,
  • możliwość nieodpłatnego telefonicznego kontaktu z Centrum Monitoringu Kardiologicznego Organizatora, przez 24 godziny na dobę, pod specjalnym numerem infolinii medycznej,
  • możliwość nieodpłatnego, nielimitowanego, przesyłania i konsultowania zapisów badań EKG, możliwość porozmawiania z lekarzem dyżurnym o dolegliwościach,
  • fachowa nieodpłatna pomoc przy wezwaniu karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia,
  • otrzymanie nieodpłatnie szeregu materiałów edukacyjnych w postaci broszur i magazynów dotyczących: telekardiologii, telemedycyny, poprawy stylu życia, diety zdrowej dla serca itp.

Dodatkowo udział Uczestnika (Pacjenta) w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej może przyczynić się do zwiększenia u niego tempa oraz poprawy efektów rekonwalescencji po przebytym incydencie sercowo - naczyniowym. Stały kontakt oraz komfort wynikający z możliwości nieograniczonego kontaktu z lekarzem mogą przyczynić się do szybszej i bardziej efektywnej rehabilitacji kardiologicznej.

 

Korzyści dla Partnera (Podmiotu Leczniczego):

  • zapewnienie swoim Pacjentom, bezpośrednio po opuszczeniu przez nich szpitala, nieodpłatnej fachowej opieki medycznej w postaci nowoczesnej teleopieki kardiologicznej,
  • zapewnienie swoim Pacjentom nieodpłatnej możliwości szybszego tempa oraz poprawy efektów rekonwalescencji poprzez zwiększenie kontaktu między Pacjentem a lekarzem, pogłębioną i częstszą kontrolę Pacjenta, jak również zwiększenie jego komfortu,
  • zapewnienie swoim Pacjentom nieodpłatnej edukacji na temat systemów teleopieki kardiologicznej oraz najnowszych rozwiązań telemedycznych, eliminujących wykluczenie cyfrowe i społeczne,
  • otrzymanie nieodpłatnie rzetelnej informacji zwrotnej i wniosków na temat przydatności i funkcjonalności najnowszych rozwiązań telemedycznych dla Pacjentów kardiologicznych,
  • wzrost konkurencyjności Partnera na tle innych podmiotów leczniczych oraz wysunięcie się na pozycję lidera propagującego nowoczesne rozwiązania telemedyczne poprzez udział Partnera w prestiżowym programie edukacyjno-profilaktyczno-społecznym, który jest jedynym tego typu przedsięwzięciem na skalę ogólnokrajową.

Dodatkowo udział Partnera w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej, stanowiącym innowacyjny i ogólnopolski projekt, z którego wnioski będą szeroko komentowane i publikowane na różnych polach, przyczyni się do popularyzacji i kreowania opinii nt. funkcjonalności najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych stosowanych wramach systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Zapisz się na badanie