Telemedycyna Polska S.A. 40-142 Katowice ul. Modelarska 12

Czynne:
Infolinia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Rejestracja telefoniczna
801 707 188

PRZEBIEG PROGRAMU

Kto może przystąpić do Programu?

Program adresowany jest do Pacjentów Organizatora oraz Partnerów Programu, którzy nie korzystali wcześniej z teleopieki kardiologicznej oraz cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Sposób przystąpienia do Programu

Uczestnik może przystąpić do Programu za pośrednictwem następujących kanałów:

+ Zgłoszenie telefoniczne pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 707 198 (pon-pt 8:00-16:00),

+ Zgłoszenie elektroniczne poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Programu,

+ Zgłoszenie pisemne skierowane na adres Organizatora Programu,

+ Zgłoszenie osobiste w siedzibie Organizatora Programu.

Zakwalifikowanie do Programu

Do Programu zostaną zakwalifikowani pełnoletni obywatele Polski cierpiący na choroby układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z wykazem chorób znajdującym się w Regulaminie Programu zamieszczonym na stronie internetowej Programu, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Programie.

Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu do Programu oraz terminie przystąpienia do Programu.

Przystąpienie do Programu

Przystąpienie Uczestnika do Programu następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Regulaminem Programu oraz po podpisaniu zgody na przystąpienie do Programu.

Uczestnik może przystąpić do Programu w siedzibie Organizatora lub bezpośrednio w Podmiocie Leczniczym Partnera.

Korzystanie z Teleopieki Kardiologicznej

Po przystąpieniu do Programu, każdy jego Uczestnik otrzyma od Organizatora, nieodpłatnie przez okres 3 miesięcy, nowoczesną teleopiekę kardiologiczną, polegającą na:

+ Wyposażeniu Uczestnika w aparat EKG typu PS1, służący do samodzielnego wykonywania i przesyłania badań EKG za pomocą systemów teleinformatycznych, wraz z elektrodami jednorazowego użytku oraz instrukcją obsługi i wykonywania badań EKG.

+ Przekazaniu Uczestnikowi szeregu materiałów edukacyjnych w postaci broszur i magazynów dotyczących: telekardiologii, telemedycyny, poprawy stylu życia, diety zdrowej dla serca, itp.

+ Umożliwieniu Uczestnikowi telefonicznego kontaktu z Centrum Monitoringu Kardiologicznego Organizatora, przez 24 godziny na dobę, pod specjalnym numerem infolinii medycznej. Podczas kontaktu Uczestnik będzie mógł, bez żadnych limitów, przesłać i skonsultować zapis badania EKG, porozmawiać z lekarzem dyżurnym o dolegliwościach oraz otrzymać pomoc przy wezwaniu karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia.    

Pełny zakres teleopieki kardiologicznej, którą otrzyma Uczestnik, jest szczegółowo określony w Regulaminie Programu znajdującym się na stronie internetowej Programu.

Zakończenie Programu

Podczas Programu i po jego zakończeniu Uczestnik zobowiązany jest do:

+ Przeprowadzenia testu przekazanego w użytkowanie sprzętu telemedycznego oraz zwrócenia uwagi na jakość i zasadność udzielonej pomocy, powstałe ewentualne problemy oraz korzyści płynące z zastosowania teleopieki kardiologicznej w przypadku schorzenia, na które cierpi Uczestnik.

+ Zwrotu Organizatorowi, po zakończeniu Programu, otrzymanego aparatu EKG typu PS1, służącego do samodzielnego wykonywania i przesyłania badań EKG za pomocą systemów teleinformatycznych (elektrody jednorazowego użytku oraz otrzymane materiały edukacyjne nie podlegają zwrotowi).

+ Wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzanej w formie wywiadu telefonicznego, celem której jest uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej użytkowania sprzętu oraz przebiegu procesu teleopieki kardiologicznej.

Zapisz się na badanie